Nieuwe nesten

Op dit moment zijn er 2 nestjes bij ons. Eén nest van 4 kittens en één nest van 9 kittens. In het nest van 4 is er nog een langhaar chocolade-wit katertje beschikbaar.

Van het nest van 9 kittens zijn alle kittens al besproken.

Verwacht nog wel een nest in de week van 20 Maart 2023. Hier zijn al een aantal gegadigden die op de wachtlijst staan.

Graag contact opnemen als u interesse heeft in het langhaar katertje of voor een volgend nestje.

Als er meer nieuws is wordt dat op de website weergegeven.