Fayna (BSH c 03)

Naam: Embery Fayna
Geboortedatum:
29-04-2023
Kleur: Lilac-wit (BSH c 03)
Bloedgroep: Binnenkort
Felv + Fiv: Negatief dd.: Binnenkort
PKD: Negatief dd.: Binnenkort
HCM: Negatief dd.: Binnenkort

Stamboom van Fayna

Foto’s: Binnenkort

Enigma (boven) en Fayna (onder)

Enigma (boven) en Fayna (onder)

Beschrijving: